Saturday, May 21, 2011

Awal-awal Agama Itu Mengenal Allah

Penerimaan kita ke atas agama ini pada hakikatnya adalah penerimaan kita terhadap adanya Tuhan yang Maha Kuasa dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang menjadi sumber bagi agama ini.

Justeru, bagi membentuk kefahaman yang betul terhadap agama, kefahaman itu mestilah bermula daripada kefahaman dan persepsi yang betul terhadap Tuhan dan hakikat ketuhanan.

Maka di sinilah, pentingnya kita mempelajari ilmu akidah bagi membetulkan persepsi dan pemikiran kita terhadap Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan.

Atas dasar inilah, kita mungkin seringkali mendengar ungkapan 'Awalludin Ma'rifatullah'(Awal-awal agama itu mengenal Allah). Atas dasar ini jugalah keutamaan dalam mempelajari ilmu agama mestilah bermula dengan keutamaan dalam mempelajari ilmu akidah merangkumi makna dan konsep akidah itu sendiri, hakikat tauhid dan hakikat syahadah.

Hanya hati yang kenal Tuhan dengan sebenarnya itulah hati yang akan tahu dan mahu untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan, merasa kemuliaan dalam kehambaan kepada Tuhan, serta memahami hakikat kehidupan di bumi yang fana ini.

No comments:

Post a Comment