Saturday, May 21, 2011

Di Sini Alam Mengajarkan Kita


ADANYA ALAM INI MENUNJUKKAN KEPADA KITA BAHAWA:

- Adanya kuasa yang mencipta dan mengatur alam ini

- Punca segala kekuasaan itu adalah satu kerana sekiranya adanya banyak kuasa yang menguasai alam ini, pasti dunia ini tidak dapat     teratur dengan sebaik-baiknya. Pemilik kuasa itu pastinya adalah yang paling berkuasa. Dia yang paling berkuasa itu pastinya adalah penyebab pertama yang tidak disebabkan lagi

- Tersusun dan teraturnya alam ini pastinya adalah mempunyai tujuan yang tertentu

- Kita tidak mampu untuk memikirkan apa yang ada di sebalik alam ini. Terlalu banyak persoalan yang tidak mampu kita fikirkan. Bahkan tidak mampu diselesaikan oleh seluruh manusia yang telah wujud semenjak ribuan tahun. Kita tidak tahupun berapa besarnya alam semesta yang dicipta oleh yang Maha Kuasa itu. Pada diri kita sendiripun, banyak yang tidak kita ketahui. Justeru, bagaimana mungkin kita dapat mengetahui hakikat zat yang Maha Kuasa itu. Lihatlah betapa kerdilnya kita. Dia yang memiliki dan menguasai segala-galanya.

- Dialah Allah, Tuhan yang menguasai alam ini. Dia adalah yang paling berkuasa. Dia menciptakan dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Dialah yang mengatur dan mentadbir alam ini. Dialah yang mencipta kita. Mencipta setiap daripada kita, deria kita dan segala keupayaan kita. Kekuasaannya meliputi segala-galanya. Dialah Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Mendengar. Berkuasa melakukan segala-galanya. Tiada yang lebih sempurna daripada-Nya. Dialah pemilik segala kekuasaan dan kesempurnaan.


Lihatlah pada segenap binatang dan makhluk yang mempunyai keupayaan dan deria yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Keupayaan pandangan seorang manusia berbeza daripada keupayaan pandangan seekor helang dan kelawar. Begitu juga dengan keupayaan kita dalam mendengar jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain dan dalam pelbagai keupayaan lagi. Apabila kita perhatikan pada diri kita, kita akan dapati adanya kelebihan dan keistimewaan manusia yang tidak didapati pada makhluk-makhluk lain.

No comments:

Post a Comment