Saturday, February 26, 2011

MEMUTIKKAN CINTA KEPADA AMAL ISLAMI


Buat diriku dan rakan-rakan sekalian… di medan ini….

Menjadi kewajipan kepada kita, para petugas amal Islami untuk memimpin sasaran dakwah kita iaitulah para mad’u agar memahami keluasan konsep amal Islami yang di dalamnya terkandung kewajipan dakwah Islamiah. Namun, sikap dan pendekatan yang diterapkan perlulah dalam lingkungan yang mampu difahami oleh para mad’u itu sendiri. Perlu kita sedar bahawa mereka tidak perlu didesak untuk bergerak kerja dan berkorban, tetapi pada peringkat yang kita sebut sebagai peringkat ta’rif, mereka perlu diberi kefahaman, dijemput dan diajak untuk bergerak kerja. Memperkenalkan mereka kepada kesyumulan Islam, kewajiban dakwah dan amal Islami, menjemput serta mengajak mereka untuk bergerak kerja, semua itu adalah sesuatu yang berbeza daripada menugaskan mereka untuk bergerak kerja dengan amal Islami.

Perkara yang paling utama perlu diberi perhatian kepada para mad’u adalah penyampaian dakwah dan tarbiah kepada mereka untuk mengenal Islam, memahami Islam, dan mencintai agama ini sepertimana kita mengenal, memahami dan mencintai agama ini sehingga sanggup berjuang dan berkorban atas keyakinan kita yang mulia ini. Sebelum lahirnya kecintaan mereka untuk berjuang dalam medan amal Islami, mereka mestilah dipimpin untuk mengenali Islam, dipimpin untuk memahami Islam, dan dipimpin utuk mencintai Islam sehinggalah akhirnya, insyaAllah mereka akan tekad, bersama-sama kita mendokongi perjuangan Islam yang mulia ini.

Menjadi keutamaan kepada para penggerak amal Islami, untuk memahami sebaik-baiknya tingkatan-tingkatan tarbiah yang seringkali disebut ta’rif, takwin dan tanfiz. Juga tidak kurang pentingnya adalah untuk kita memahami tujuh peringkat dakwah yang diungkapkan oleh Al-Ustaz Mustafa Masyhur. Pastikan kita berjaya mendidik mereka mengikut tahap-tahap tersebut dengan baik. Jangan jadikan alasan ketidakfahaman kita terhadap peringkat-peringkat tarbiah dan dakwah tersebut, menyebabkan kita melangkaui peringkat-peringkat tersebut, ataupun kita berada terlalu lama pada sesuatu peringkat.

Memahami dengan baik tahap-tahap ini akan memutikkan kefahaman terhadap keperluan mad’u dan keutamaan dakwah kita. Natijah yang buruk pula akan kita hadapi apabila kita gagal memahami tingkatan-tingkatan dakwah dan akhirnya menyebabkan masalah pada masa akan datang apabila para mad’u yang diserapkan ke dalam medan amal Islami tidak mengikuti peringkat-peringkat dakwah dan pentarbiahan yang sebelumnya patut difahami dengan jelas.

Seringkali menjadi kelemahan pada diri ahli gerakan Islam kampus, setelah diberikan kesedaran dan kefahaman tentang kewajiban berdakwah, tetapi tidak berusaha mempelajari asas ataupun dasar ilmu dakwah walhal banyak panduan yang ditunjukkan dan diajar oleh tokoh-tokoh gerakan Islam yang telah terbukti perjuangan mereka dalam dakwah dan gerak kerja amal Islami.

Merasa selamat atau cukup dengan ilmu dan pengetahuan yang ada merupakan suatu penyakit bagi para penggerak amal Islami kerana setiap penggerak amal Islami yang mengatakan diri mereka mencintai dan meyakini kewajipan perjuangan Islam, pastinya akan berusaha untuk lebih memahami apa yang dicintai dan menjadi kewajipan itu, serta berusaha mendalami ilmu pengetahuan buat memperkesankan perjuangan mereka.

Setiap mereka yang mengakui mencintai jalan perjuangan Islam ini, jalan yang telah ditempuh oleh para rasul, para sahabat, tabi’ tabi’in, dan seluruh para pejuang Islam terdahulu, tidak akan terbukti kata-kata mereka itu melainkan mereka kasih kepada insan-insan yang telahpun melalui jalan perjuangan yang suci ini. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahawa kita kasih kepada insan-insan tersebut sedangkan kita malas membelek dan meneliti pedoman-pedoman perjuangan mereka, bahkan tidak berkeinginan untuk mengenali mereka. Mereka itulah sebenarnya mata-mata rantai yag telah berusaha menyambung perjuangan Islam untuk seterusnya disambut pula oleh kita dan generasi akan datang. Mereka itu jugalah saudara akrab bagi sekalian para pejuang Islam keseluruhannya.

Petiklah panduan dakwah daripada tokoh-tokoh terdahulu dan kini. Tatapilah buah tangan yang yang disediakan sama ada oleh Ustaz Mustafa Masyhur berkenaan jalan dakwah ataupun Dr Abdul Karim Zaidan berkenaan dasar-dasar ilmu dakwah, serta lain-lain lagi yang mengupas persoalan-persoalan asas dalam gerak kerja dakwah yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap petugas amal Islami. Tidaklah mereka itu meninggalkan catatan-catatan tersebut melainkan sebagai panduan, pedoman, pengajaran, dan perkongsian bagi kita buat menghadapi medan amal Islami yang luas ini demi bersama-sama mencapai keredhaan-Nya. Ambillah hikmah daripada mereka yang telah menempuh samudera perjuangan Islam yang luas ini.

Janganlah kononnya kita ingin berdakwah, tetapi mengenepikan usaha mempelajari asas-asas dakwah, persediaan-persediaan dakwah, disiplin-disiplin dakwah dan tahap-tahap dakwah. Janganlah kita menjadi sombong kononnya ingin membawa dakwah ini mengikut cara kita kerana waqi’ kita yang berbeza, sedangkan kita tidak punya bekal untuk menghadapi waqi’ yang berada di hadapan kita, yang sifatnya tidak pernah menjadikan kita selesa dan bermudah-mudah di atas jalan perjuangan ini. Jika kita merasa selesa dengan senang dengan jalan dakwah yang kita lalui, ketahuilah bahawa ada kelompangan yang amat besar dalam urusan dakwah yang kita katakan bahawa kita bergerak di atas jalannya, yang sebenarnya memberikan natijah yang buruk kepada usaha dakwah itu sendiri.

Bekal kita, itulah ilmu dan pengalaman. Termasuklah di dalamnya itu, yang paling utama iaitulah ilmu akidah, syariat dan akhlak. Termasuk juga di dalamnya adalah panduan- panduan daripada para ulama’, pengalaman generasi-generasi yang lepas dan saudara-saudara Islam di tempat lain, pesanan-pesanan mereka, kata-kata mereka, tulisan-tulisan mereka dan juga perjalanan kehidupan mereka yang berjuang memaknakan ubudiah ke arah menegakkan agama Allah.

Barangkali sesuatu ilmu itu kita dapati daripada mereka yang tidak pun menceburkan diri ke dalam medan amal islami. Mungkin juga ianya hadir daripada golongan bukan muslim. Tetapi tidaklah ilmu daripada golongan bukan muslim dan ilmu yang hadir daripada mereka yang tidak menceburkan diri ke dalam medan amal Islami itu sama dengan apa yang boleh kita dapati daripada golongan para pejuang Islam yang telah sekian lama berbakti, kerana hikmah yang sebenar itu adalah barang yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut dengan sepenuh keikhlasan hanyasanya kerana Allah S.W.T..

No comments:

Post a Comment